ในการก่อสร้าง ถ้าวิศวกรโครงสร้างระบุความหนาของพื้นคอนกรีตไว้แล้ว เจ้าของบ้านหรือผู้ว่าจ้างไม่ควรสั่งให้ช่างรับเหมาเทพื้นคอนกรีตสูงเกินกว่าที่วิศวกรกำหนด เพราะคอนกรีตเป็นวัสดุหนัก ในพื้นที่ 1 ตารางเมตร หากเทคอนกรีตสูงขึ้นเพียง 5 เซนติเมตร พื้นโครงสร้างต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นถึง 120 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ดังนั้นหากโครงสร้างไม่ได้ออกแบบให้รับน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นขนาดนี้ สิ่งก่อสร้างอาจพังทลายลงมาได้