มีคนสังเกตว่า เวลาช่างเทคอนกรีตทำถนน ทำไมต้องเว้นช่องว่างเป็นร่อง แล้วใช้ยางมะตอยยาอุดร่อง …ที่เป็นเช่นนี้เพราะพื้นคอนกรีต กักเก็บความร้อนได้สูง โดยเฉพาะวันที่อากาศร้อนจัด พื้นคอนกรีตจะขยายตัวมาก ซึ่งหากพื้นคอนกรีตขยายตัวมาชนกัน จะเกิดการขบกันที่รอยต่อ ทำให้เกิดการแตกร้าว จึงต้องเว้นร่องเผื่อการขยายตัว แล้วใช้วัสดุที่ยืดหยุ่นได้สูงอย่างยางมะตอยยาแนวไว้