เทคนิคการปูปาร์เกต์ไม่ให้หลุดร่อนเร็วเกินควร 1. ไม้ปาร์เกต์ต้องเป็นชนิดอบอย่างดี 2. เลือกใช้กาว คุณภาพดีในการเชื่อมประสานไม้ปาร์เกต์กับพื้นปูน 3. พื้นปูนต้องสะอาด แห้งสนิท ปูนไม่อมความชื้นไว้อีกแล้ว และ 4. เมื่อใช้กาวติดไม้ปาร์เกต์ลงบนพื้นแล้ว ต้องรอให้กาวแห้งสนิท ใช้เวลา 10 วันขึ้นไป จึงค่อยขัดผิว