เทคนิคสำคัญอยู่ที่ เมื่อเทหินขัดแล้ว ต้องทิ้งเวลาให้ปูนแห้งเซ็ทตัวอย่างน้อย 15 วัน จึงค่อยเริ่มงานขัดหน้า เพราะการขัดหน้าหินขัดจะเกิดความสั่นสะเทือน หากปูนยังเซ็ทตัวไม่ดี จะเกิดรอยร้าวในภายหลังได้ง่าย การปล่อยให้ปูนเซ็ทตัวแข็งแกร่ง นอกจากจะป้องกันการแตกร้าวได้แล้ว ยังทำให้ได้งานหินขัดที่มันวาว สวยงามมากขึ้น