งานก่อสร้างต้องมีลำดับขั้นตอนการทำงานที่ดี เช่น ถ้าทำห้องน้ำอยู่ในห้องนอน … ในขั้นการปูพื้นควรปูกระเบื้องห้องน้ำให้เสร็จก่อน แล้วค่อยปูปาร์เกต์ห้องนอน เพราะการปูกระเบื้องห้องน้ำ ต้องใช้ซีเมนต์เป็นตัวประสาน จึงต้องมีการแบกถังปูนผ่านห้องนอน น้ำปูนและสิ่งเปียกต่างๆ อาจหกรดลงพื้นปาร์เกต์ เมื่อปูนฝังตัวติดแน่น จะทำความสะอาดยากมาก