เพราะความสะอาดของวัสดุที่จะนำมาผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อหล่อคอนกรีต มีผลกับคุณภาพงาน จึงไม่ควรกองเก็บทราย กรวด และหินย่อย ไว้ใต้ต้นไม้ เพราะใบไม้อาจร่วงหล่นลงมาปะปน เมื่อนำไปหล่อคอนกรีต จะทำให้งานแข็งแรงน้อยลง และต้องไม่ทิ้งเศษผง ขยะ ถุงพลาสติก หรือสิ่งสกปรกใดๆ ลงบนกองวัสดุเหล่านี้ โดยเฉพาะของที่มีความหวาน เช่น ชานอ้อย เพราะน้ำตาลจะทำปฏิกริยากับปูนซีเมนต์ ทำให้คอนกรีตไม่แข็งตัว เกิดความเสียหายได้