ถนนหรือพื้นคอนกรีตที่ทรุด หากแก้ปัญหาโดยเทคอนกรีตทับซ้อนลงไป อีกไม่นานถนนก็ทรุดอีก เพราะสาเหตุที่ถนนทรุด เกิดจากฐานดินหรือทรายที่บดอัดไว้มีความนุ่มไม่แน่นพอ การเทคอนกรีตทับซ้ำ ลงไปจึงเท่ากับเพิ่มน้ำหนักกดทับลงบนฐานดินทราย ถนนจะยิ่งทรุดตัวเร็วขึ้น …วิธีที่ถูกต้อง ให้ทุบถนนเก่าทิ้ง แล้วปรับฐานดินทรายรองให้แข็งแรง อัดให้แน่น จึงค่อยเทคอนกรีตกันใหม่